På vilket sätt kan parterapi hjälpa?

Det kan öka parets förståelse för outtalade konflikter i relationen.

Hjälpa paret att bryta destruktiva mönster.

Ge paret möjlighet att öppna upp för nya sätt att förhålla sig till varandra.

Parterapi kan också hjälpa par som har separerat och som vill öka förståelsen för vad som ledde fram till skilsmässan och hitta konstruktiva förhållningssätt mot varandra.

Hur går det till?

Först träffar jag paret för en gemensam bedömning, en eller flera gånger.

Därefter har jag en eller fler individuella samtal med var och en.

Efter det träffar jag åter paret gemensamt och arbetar vidare med det som uppkommit i de gemensamma och individuella samtalen.