Jag heter Martina Börjesson. Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2007.

Jag har lång erfarenhet av psykoterapier och annan psykologisk behandling från arbete inom psykiatrisk öppenvårdspsykiatri, psykiatrisk akutsjukvård, primärvård och min privata psykologmottagning (som jag driver sedan 2012).

I huvudsak arbetar jag dagtid på mottagningen måndagar, tisdagar och fredagar.

Mina utbildningar/kurser:

Psykologprogrammet 2002-2007.

KBT-utbildning för psykodynamiker.

Traumautbildning/Uppsala universitet

Parterapiutbildning

Hypnosutbildning