Hypnoterapi vid IBS (Irritable Bowel Syndrome).

IBS är en funktionell mag- och tarmstörning. Symtom såsom gaser, uppkördhet, ont i magen, förstoppning, diarré.

Djupavslappning med hypnos kan ge god hjälp för IBS-drabbade. Behandlingen går ut på att hjälpa dig med IBS att slappna av på djupet och lära dig att reagera på dina IBS-symtom med mindre ångest, stress och oro. Under djup avslappning är det lättare att ta till sig nya sätt att möta sina symtom.

Hur går det till?

Behandlingen är upplagd på sju tillfällen. Varje tillfälle är ca 60 minuter.

Du ligger ner på en säng för att på bästa sätt kunna slappna av i kroppen.

Varje session inleds med övningar som hjälper dig ner i en djup, hypnotisk avslappning.

Du guidas sedan av mig att genom inre bilder hitta till ett lugn inom dig. Under djup avslappning är det lättare att ta till sig nya sätt att förhålla sig till sina besvär.

Du får med dig en inspelad avslappningsövning som du bör göra varje dag för att få så bra effekt som möjligt av behandlingen.

Det här är samma program som används på Mag-tarm-lab på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Det är en utforskad och vetenskapligt beprövad metod som enligt studie av forskare från Sahlgrenska Akademien har effekt på IBS-symtom. Man antar att mekanismen bakom effekten handlar om att hjärnan lär sig att reagera annorlunda på symtomen.

Vad är hypnos?

Hypnos är ett mentalt avslappnat stadie. Det är ett kraftfullt och naturligt tillstånd, dit vi alla kan komma. Det upplevs av många som ett mycket behagligt tillstånd, där individen är i djup inre fokusering. I hypnos öppnar vi upp till vårt undermedvetna sinne, vilket gör oss mer mottagliga för positiva förändringar.

Det finns mycket missförstånd kring vad hypnos är. Fenomenet har i media många gånger framställts i färger av mystik och där patienten är utom kontroll i det hypnotiska tillståndet. Detta är felaktigt. Vid ett besök hos mig går vi igenom vad hypnos är och reder ut eventuella missförstånd.